Niklas Kappel

Niklas Kappel är främst verksam inom familjerätt, brottmål och socialrätt. Han biträder vid brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, företräder i mål angående LVU samt biträder och är rådgivande i ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge samt ekonomisk familjerätt samt hyresrättsliga frågor.

Kontakt

niklas@dahlenkappel.se

0706 - 75 55 65

Bakgrund

  • 2010 Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet
  • 2010 - 2013 Jurist Hyresgästföreningen
  • 2013 - 2014 Tingsnotarie Växjö tingsrätt
  • 2014 - 2016 Biträdande jurist Advokatfirman Kronan
  • 2016 - 2018 Advokat Advokatfirman Kronan
  • 2018 Advokat och delägare Advokatbyrån Dahlén & Kappel