Brottmål

Vi på Advokatbyrån Dahlén & Kappel åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare Vid misstanke om brott har man rätt att få en offentlig försvarare. Det är tingsrätten som ger uppdraget till försvararen men man kan själv önska den försvararen man vill ha. Försvarens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt under förundersökningen, biträda vid polisförhör och vid huvudförhandling.

Målsägandebiträde Den som har blivit utsatt för brott kallas målsägande. I vissa fall har man som målsägande rätt till ett målsägandebiträde, dvs en advokat som har till uppgift att tillvarata målsägandens intressen under förundersökningen, biträda vid polisförhör, föra skadeståndstalan och biträda och stötta vid huvudförhandling. Det är tingsrätten som ger uppdraget till målsägandebiträdet men man kan själv önska det målsägandebiträdet man vill ha.

Särskild företrädare för barn När ett barn har utsatts för brott av en närstående utser tingsrätten en särskild företrädare för barnet som skall tillvarata barnets rätt under förundersökningen, biträda vid polisförhör, föra skadeståndstalan och biträda vid huvudförhandling.