Familjerätt

Familjerätt innefattar både frågor kring vårdnad, barns boende och umgänge samt ekonomisk familjerätt såsom exempelvis bodelningar och arvsfrågor. Reglerna återfinns främst i föräldrabalken, äktenskapsbalken och ärvdabalken.

När föräldrar separerar kan det ibland vara svårt att enas om frågor kring barnen. Det händer att konflikten blir djup och att föräldrar behöver hjälp utifrån för reda ut situationen. Vi på Advokatbyrån Dahlén & Kappel erbjuder personlig rådgivning om hur man kan gå vidare i frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Vi hjälper även våra klienter med exempelvis testamenten, samboavtal, äktenskapsförord samt bodelningsfrågor.