Konsumenttvistnämnden

Om klient som anlitat Advokatbyrån Dahlén & Kappel som konsument har krav i anledning av den tillhandahållna advokattjänsten och först har försökt nå en lösning i samförstånd, men detta inte kunnat uppnås, har sådan klient därefter möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet.

Konsumenttvistnämnden nås på:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

http://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden