Isabelle Lewin

Isabelle Lewin är huvudsakligen verksam inom familjerätt, brottmål och socialrätt. Hon biträder vid brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, företräder i mål angående LVU, LVM och LPT samt biträder och är rådgivande i ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge samt ekonomisk familjerätt och arvsrätt.

Kontakt

isabelle@dahlenkappel.se

0738 - 03 08 38

Bakgrund

  • 2017 Juristexamen vid Lunds Universitet
  • 2017 - 2020 Biträdande jurist Advokatfirman Kronan
  • 2020 Advokat Advokatfirman Kronan
  • 2020 Advokat Advokatbyrån Dahlén & Kappel