LVU-mål

Vi på Advokatbyrån Dahlén & Kappel åtar oss uppdrag som offentligt biträde i LVU-mål.

Lagen om vård av unga, LVU, är en skyddslagstiftning för barn och ungdomar. Skälet till vård enligt LVU kan bero på förhållanden i barnets hem eller barnets eget beteende.

I LVU-mål har både barn och vårdnadshavare rätt till offentligt biträde, dvs en advokat som skall tillvarata barnets eller förälderns intressen i processen. Det offentliga biträdet skall även stötta och biträda vid sammanträden hos socialtjänsten och vid muntlig förhandling i domstol. Det är förvaltningsrätten som ger uppdraget till det offentliga biträdet men man kan själv önska det biträdet man vill ha.