Josefine Dahlén

Josefine Dahlén är huvudsakligen verksam inom familjerätt, brottmål och socialrätt. Hon biträder vid brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, företräder i mål angående LVU samt biträder och är rådgivande i ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge samt ekonomisk familjerätt.

Kontakt

josefine@dahlenkappel.se

0733 - 49 99 31

Bakgrund

  • 2010 Juris kandidatexamen vid Göteborgs Universitet
  • 2010 - 2013 Tingsnotarie Kalmar tingsrätt
  • 2013 - 2017 Biträdande jurist Advokatfirman Kronan
  • 2017 - 2018 Advokat Advokatfirman Kronan
  • 2018 Advokat och delägare Advokatbyrån Dahlén & Kappel